Moottoriurheilu kestävän kehityksen näkökulmasta

Ympäristötekijöiden tärkeys moottoriurheilussa on puhuttanut jo useamman vuoden ajan, sillä ekologisuudesta ja hiilijalanjäljestä on tullut merkittävä tekijä lähes jokaisella alalla. Moottoriurheilun hiilijalanjäljen tiedetään olevan suuri, sillä autoilusta lähtevien päästöjen vaikutukset ovat ilmastolle haitallisia.

Moottoriurheilun uudet tuulet

Moottoriurheilun toiminnasta Suomessa vastaavat kattojärjestöt Suomen Moottoriliitto ja AKK Motorsport Ry yhdistivät voimansa vuonna 2015 perustaen ympäristöpalkinnon, jonka tarkoituksena on kannustaa moottoriurheilun parissa työskenteleviä kerhoja, kuljettajia ja muita toimijoita ottamaan ympäristö moottoriurheilussa entistä enemmän huomioon.

Moottoriurheilun ekologisuudesta puhutaan paljon ja on ymmärrettävää, että ihmisten suusta kuulee usein varsin negatiivisia kommentteja. Samalla on kuitenkin huomioitava, että moottoriurheilusta on erityisesti Suomessa tullut useiden ympäristöön liittyvien näkökantojen edelläkävijä. Lisäksi yleinen uskomus siitä, että moottoriurheiluvälineet toimisivat suurimpana ilmansaasteita tuottavana tekijä, on harhaa, sillä tänä päivänä esimerkiksi vaateteollisuus ja lentäminen tuottavat valtavan määrän päästöjä ilmastoon. Tässä mielessä esimerkiksi osa moottoriurheilun ympäristövaikutuksista liittyy merkittävällä tavalla suurtapahtumien ja yleisön tuottamiin matkapäästöihin.

Moottoriurheilussa esimerkiksi energiatehokkuutta on kyetty lisäämään teknologian mullistuksen myötä tuomien uudistusten ja innovaatioiden ansiosta. Ekologisuus ja kestävä kehitys on huomioitu laajasti kilpa-autoilun alalla, sillä ammattilaisten mukaan esimerkiksi nykyisten Formula 1 -autojen moottorit ovat markkinoiden energiatehokkaimpia moottoreita. Alalla tiedetään, että polttomoottoreita tullaan todennäköisesti käyttämään vielä pitkän aikaa, jolloin myös autonvalmistajat haluavat keskittyä mahdollisimman energiatehokkaiden moottoreiden valmistukseen, jolloin myös siitä syntyvät päästöt olisivat entistä alhaisempia. Tämän ovat omalta osaltaan mahdollistanut myös suuret rahavirrat, jotka liikkuvat moottoriurheilun parissa.

Moottoriurheilun kestävä kehitys kansainvälisellä tasolla

Moottoriurheilun parissa tehdyt toimet kestävän kehityksen puolesta ovat heijastuneet myös yleisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen, kuten moottoripyörien ja autojen päästöihin. Ympäristötekijät on huomioitu kotimaisten liittojen lisäksi myös kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi Kansainvälinen autoliitto FIA on kehittänyt jo useamman vuoden ajan ympäristöystävällisiä kilpa-autoilun luokkia.

Lisäksi FIA myöntää eri moottoriurheilukilpailuille ympäristösertifikaatteja, minkä ansiosta myös moottoriurheilun seuraajat voivat olla varmoja siitä, että kyseisen kilpailun järjestävät ovat ottaneet osaa kaikkien yhteisiin ilmastotalkoisiin.

Tavoitteita on kuitenkin vielä saavuttamatta, sillä moottoriurheilussa käytetään edelleen suuria määriä uusiutumattomia luonnonvaroja. Samalla on kuitenkin huomattava, että moottoriurheilussa päästöjen määrää ei voida koskaan ehkäistä kokonaan, mutta tästä huolimatta alan järjestöt tekevät töitä kestävämmän kilpalajin ja harrastuksen puolesta.